Doorlopende reisverzekering vergelijken

Begrippen

“Navigeer door de begrippen van je doorlopende reisverzekering voor een helder begrip van je dekking en voorwaarden.”

Eigen risico

Bij het afsluiten van een reisverzekering krijg je te maken met een eigen risico. Je kunt veelal een keuze maken om een eigen risico van € 0, € 75,- of € 150,- te nemen. Hoe hoger de keuze van deze bedragen, hoe lager je premie van je verzekering zal zijn.
Voor bepaalde aanvullende verzekeringen en rubrieken geldt een bedrag per schadegebeurtenis. Raadpleeg de polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeringsadviseur. Standaard geldt het eigen risico bij schade aan je bagage of de eventuele extra sportuitrusting.

Voorbeeld:
U heeft een schade op een reisverzekering; Er is een foto camera gevallen en om de schade aan de foto camera te laten maken kost dit bij een erkend reparateur € 200,- Stel u heeft met de verzekeraar afgesproken dat u een eigen risico heeft van € 50,- dan zal de verzekeraar u geen € 200,- uitkeren maar € 200 – € 50 = € 150,-.

Belangrijk:

Het eigen risico kan ook gelden als gevolg van eventuele gemaakte geneeskundige kosten. Dit geldt vaak niet voor een vrijwillig gekozen hoger bedrag.

Eigen risico bij een annuleringsverzekering

Het eigen risico bij een annuleringsverzekering werkt op een vergelijkbare manier als bij andere verzekeringen, maar het kan iets anders zijn opgebouwd.

Bij een annuleringsverzekering is het eigen risico meestal van toepassing op het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de verzekering tussenkomt bij het annuleren van je reis. Dit kan bijvoorbeeld een percentage zijn van de totale reissom of een vast bedrag.

Stel dat je een reis hebt geboekt van €1000 en je annuleert deze, maar je hebt een eigen risico van 10% op je annuleringsverzekering. Dan zou je de eerste €100 zelf moeten betalen en zal de verzekering het resterende bedrag vergoeden, afhankelijk van de voorwaarden van je polis.

Het eigen risico bij annuleringsverzekeringen kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en het type polis dat je hebt afgesloten. Het is belangrijk om de voorwaarden van je annuleringsverzekering zorgvuldig te controleren, inclusief het eigen risico, zodat je weet wat je kunt verwachten bij het annuleren van je reis en welke kosten je mogelijk zelf moet dragen.