Doorlopende reisverzekering vergelijken

Annuleringsverzekering

Een rubriek die u eventueel los kan afsluiten of aanvullend mee kunt verzekeren bij een kortlopende of doorlopende reisverzekering is de annuleringsverzekering. Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de annuleringskosten wanneer de reis niet door kan gaan, of vergoedt (een deel van) de reissom bij het afbreken van de vakantie. 
Er moet uiteraard wel een gedekt evenement zijn, onderstaand hebben we een aantal gebeurtenissen omschreven. Dus in veel van de onderstaande gebeurtenissen heeft u recht op een vergoeding.

In veel gevallen is een annuleringsverzekering samen met een doorlopende reisverzekeringvoordeliger als een kortlopende reis- en/of annuleringsverzekering.


Wanneer heeft u recht op een uitkering van een annuleringsverzekering?

E zijn een aantal gebeurtenissen waarbij u recht heeft op een vergoeding van een annuleringsverzekering. Let op dit is een overzicht met veel voorkomende gebeurtenissen. Om er zeker van te zijn is het raadzaam om bij het afsluiten de polisvoorwaarden vooraf door te lezen!

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van verzekerde.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van familieleden in de 1e of 2e graad ( soms 3e graad ) of huisgenoten van verzekerde.
 • Zwangerschap van verzekerde of partner.
 • Materiële beschadiging van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
 • Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
 • Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet mogelijk is.
 • Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.
 • Werkloosheid van verzekerde als gevolg van een onvrijwillig ontslag.
 • Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt.
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde.
 • Het, buiten de schuld van verzekerde om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum.
 • Het uitvallen van het door verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt.
 • (verergering van een bestaande) ziekte of ongeval letsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.
 • Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek.
Annulering

Andere vormen van reisverzekeringen