Doorlopende reisverzekering vergelijken

Informatie

Dekking reisverzekering

De dekking van een reisverzekering kan variëren afhankelijk van het type polis dat je hebt afgesloten en de verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen biedt een reisverzekering dekking voor onvoorziene gebeurtenissen tijdens je reis. Hier zijn enkele veelvoorkomende dekkingen die in reisverzekeringen kunnen worden opgenomen:

 1. Medische kosten:
  Dekking voor medische kosten in het buitenland, inclusief ziekenhuisopname, medische behandelingen en repatriëring bij een medische noodsituatie.

 2. Bagageverlies of -beschadiging:
  Vergoeding voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en persoonlijke bezittingen tijdens de reis.

 3. Annulering en onderbreking:
  Dekking voor annuleringskosten of reisonderbreking in geval van onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte, overlijden, natuurrampen of andere noodsituaties.

 4. Aansprakelijkheid:
  Bescherming tegen aansprakelijkheidskosten als je per ongeluk schade toebrengt aan eigendommen van anderen of als er letsel ontstaat tijdens je reis.

 5. Reisongevallen:
  Uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval tijdens de reis.

 6. Vertragingen en gemiste aansluitingen:
  Vergoeding voor extra kosten als gevolg van vertraagde vluchten of gemiste aansluitingen.

Dekkingsgebied van de reisverzekering

Bij de meeste verzekeraars kan men de keuze uit twee dekkingsgebieden maken: Dit zijn de Europa dekking en de Wereld dekking.
Bij aflopende reisverzekeringen kan soms ook voor Nederland gekozen worden. Onder Europa wordt verstaan: Alle landen in Europa, met inbegrip van Rusland, Turkije en alle landen rond de Middellandse Zee.

Wat is dan repatriëring

Repatriëring verwijst naar het proces van terugkeer van een persoon naar zijn of haar eigen land, met name in het geval van reisverzekeringen in de context van medische noodsituaties. In de context van een reisverzekering betekent repatriëring meestal het regelen en bekostigen van het transport van een verzekerde naar zijn of haar thuisland in geval van ernstige ziekte, letsel of overlijden tijdens de reis in het buitenland.

Repatriëring kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 1. Medische repatriëring:
  Als een verzekerde ernstig ziek is of ernstig gewond raakt tijdens de reis en medisch transport naar het thuisland noodzakelijk is, kan de reisverzekering de kosten van dit transport dekken.

 2. Overlijdensrepatriëring:
  Als een verzekerde komt te overlijden tijdens de reis, dekt de reisverzekering vaak de kosten van het terugbrengen van het lichaam naar het thuisland, inclusief de benodigde administratieve formaliteiten.

Repatriëring is een belangrijk aspect van reisverzekeringen, omdat medische noodsituaties in het buitenland aanzienlijke kosten met zich mee kunnen brengen. Het zorgt ervoor dat een persoon in geval van ernstige nood snel en op een veilige manier naar huis kan worden gebracht. Het is echter van cruciaal belang om de specifieke voorwaarden met betrekking tot repatriëring in de polis van de reisverzekering te controleren, omdat de dekking en beperkingen kunnen variëren tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen.