Doorlopende reisverzekering vergelijken

Informatie

Reis annuleren met doorlopende reisverzekering

Veel mensen denken vandaag de dag nog altijd dat het mogelijk is om met een doorlopende reisverzekering een bepaalde vakantie te annuleren wanneer zich onverwachte omstandigheden voordoen. Dat is evenwel standaard niet het geval. U kunt uitsluitend een vakantie annuleren zonder verlies van het betaalde bedrag wanneer u eveneens over een zogenaamde annuleringsverzekering beschikt. Dat is dus lang niet bij elke reisverzekering zo, in tegendeel. Wilt u er absoluut zeker van zijn dat u ook bij met name ziekte gewoon uw vakantie zonder kosten kunt annuleren? In dat geval is het beslist interessant om even de informatie op deze pagina aandachtig te bekijken.

Annuleren van vakantie door ziekte

In het merendeel van de gevallen wordt er voor gekozen om een vakantie te annuleren ten gevolge van een bepaalde ziekte of aandoening. Heeft u een annuleringsverzekering, dan beschikt u altijd over deze mogelijkheid. Het bedrag dat u heeft betaald voor uw vakantie zal in dit geval dan ook nagenoeg volledig worden terugbetaald. Nagenoeg? Klopt, want er zijn altijd kosten die van het uitbetaalde bedrag worden afgetrokken. Wat veel mensen bovendien niet weten is dat niet alleen ziekte bij de reiziger zelf, maar ook bij familieleden tot in de 2de ofwel 3de graad doorgaans door een annuleringsverzekering worden ingedekt. Ook wanneer er hiervan sprake is kan uw vakantie dan ook zonder probleem worden geannuleerd.

Wat bij overlijden van een familielid?

Een overlijden kan altijd gebeuren, zelfs op de meest onverwachte momenten. Is er sprake van een overlijden van een familielid tot in de 2de graad? In dat geval zal uw annuleringsverzekering ook hier een perfecte tussenkomst in bieden. U dient er wel rekening mee te houden dat dit niet geldt voor wanneer bijvoorbeeld één van uw beste vrienden komt te overlijden. In dat geval zult u er dan ook bij stil moeten blijven staan dat u zomaar het volledige bedrag van de geboekte reis kunt verliezen.

Professionele redenen aan basis van annulering

Er wordt altijd benadrukt dat een doorlopende reisverzekering geen tussenkomst biedt bij zakelijke uitstappen naar het buitenland. Dat klopt ook, maar het betekent niet dat er geen enkele zakelijke betrekking invloed kan uitoefenen op uw verzekering. Wanneer u bijvoorbeeld vakantie heeft aangevraagd, maar u onverhoopt niet kunt vertrekken omdat de vervangen op uw werk bijvoorbeeld plots ziek is geworden of een ongeval heeft gehad zal de annuleringsverzekering doorgaans altijd een gepaste dekking voorzien. Op deze manier hoeft u dus nooit een financieel risico te vrezen ten gevolge van een onverwachte gebeurtenis op uw werk.

Doorlopende reisverzekering inclusief annulering afsluiten

Bovenstaande maakt duidelijk dat het in tal van verschillende omstandigheden perfect mogelijk is om het door u betaalde bedrag voor uw vakantie terug te vorderen aan de verzekeraar waarbij de reis- en annuleringsverzekering werd afgesloten. Vooraleer u dit kunt doen zult u er zich evenwel bewust van moeten zijn dat er niet altijd standaard een annuleringsverzekering wordt aangeboden bij een (doorlopende) reisverzekering. Deze apart afsluiten of deze laten toevoegen aan de door u gewenste polis is in diverse situaties dus wenselijk. Om er zeker van te zijn dat uw  doorlopende reisverzekering over een passende annuleringverzekering beschikt is het uitvoeren van een vergelijking vooraleer een doorlopende reisverzekering af te sluiten in ieder geval altijd een uitstekende keuze.