Doorlopende reisverzekering vergelijken

Informatie

Verzekerde personen

Met een reisverzekering verzekerd men de personen die op de polis staan vermeld. De keuze kan gemaakt worden uit verschillende groepen:

  • Alleenstaande. Dekking voor één persoon
  • Eén volwassene met kinderen of twee volwassenen, waarbij opgemerkt dient te worden dat kinderen doorgaans zijn verzekerd zolang zij thuiswonend zijn. Een aantal verzekeraars breidt dit uit met voor studie uitwonende kinderen
  • Gezin, met dezelfde opmerking over kinderen.